Saturday, November 22, 2008

ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ

ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ
ಜಯ ದೇವ ಜಯ ದೇವ ಜಯ ಜಯ ಸಮರ್ಥಾ/ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ಸದ್ಗುರುನಾಥಾ ಜಯ ದೇವ//ತೂ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಸಸೀ / ಲೋಕೋಧ್ಧಾರ ಸಾಠೀ ನರತನುಧರಲೀಸೀ//ಮಾಣಗಂಗಾತೀರೀ ಪ್ರಗಟ ಝಾಲಾಸೀ / ಗೋಂದಾವಲೇಗ್ರಾಮೀ ಕುಲಕರ್ಣಿವಂಶೀ// //ಜಯ ದೇವಾ

ಶರಣಾಗತಾಸೀ ತ್ವಾ ನಿಜಸುಖದಿದಲೇ /ದೀನಾಲಾಗೀ ಕೃತ್ಯ ಅಧ್ಭುತಕೇಲೇ //ಜಾಗೋ ಜಾಗೀ ರಾಮಮಂದಿರ ಸ್ಥಾಪಿಯಲೇ /ಭೂಮಂಡಳೀ ರಾಮನಾಮ ಗರ್ಜವಿಲೇ// ೨// //ಜಯ ದೇವಾ

ತೂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ತೂ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿ / ಭಾವೇ ಓವಾಳಿತೋ ಕರ್ಪೂರಾರತಿ //ಮಹಾಭಾಗವತಾಚೀ ತವ ಪಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ / ಘ್ಯಾವೀ ಸೇವಾ ಸದಾ ಹೇ ಚಾ ವಿನಂತಿ // ೩// // ಜಯ ದೇವಾ