Thursday, April 23, 2009

60th year Vaarshikotsav of Sri Mandir

SRI RAMA SAMARTHA
Sri Brahmachaithanya Sri Rama Mandir,
N.R.Extension, Chintamani - 563125.
Diamond Jubilee Of PrathishTapana Mahotsav, and
Thera Koti Sangata Yagnya.
12-6-09 to 14-6-09
Programmes
12-6-09 FRIDAY.
5-30 to 7.00 a.m. Kakadarathi
7.15 to 8.00 a.m. Nagara Sankeerthana
8.30 a.m. Arathi and Mangalarathi
9.30 to 11 a.m. Sri Rama Taraka Homa.
11.00 to 12.00 p.m . JapanushThan by all the devotees
12.00 p.m.-Asthavadhana seva, Maha mangalarathi and Maha Prasadam
4.00 to 5.00 p.m. Bhajans
5.00 p.m. Sri Lalitha Sahasranama Parayana by ladies, and Pooja.
6.00 p.m. Sri Vishnu Sahasranama Parayana
6.45 to 8.00 p.m.- Discourse by Poojya Sri Namadevananda Bharathi Swamiji.
8.00 p.m - Arathi, Ashtavadhana Seva, Mahamangalarathi and Shejarathi.
13-6-09 -Saturday
5.30 to 7.00 a.m.: Kakadarathi
6-30 to 9.00 a.m.: Ksheera Abhisheka to Bhaktavatsala Sri Rama Chandra Moorthi in the Dhyana Mandir, by all the Devotees.
7.00 a.m. to 8.30 a.m. In The Main Mandir: - Abhishek, Arathi and Maha Mangalarathi.
9.00 a.m. to 11.00 a.m Continuation of Sri Rama Taraka Homa and Poornaahuthi.
11.00 a.m to 12.00 p.m. Japanushtaan by all the devotees.
12.00 noon.: Ashtavadhana seva, Mahamangalarathi,and Maha Prasadam.
4.00 to 5.00 p.m : Bhajan.
5.00 to 5.45 p.m. Japanushthan.
6.00to 6.45 p.m. Sri Vishnu Sahasranama Parayana.
7.00 to 9.00 p.m. Bhajans by Sooramani Pandith Sri Vinayaka Thoravi and Party.
9.00 p.m: Maha mangalarathi,& Shejarathi
14-06-09 Sunday
5.30 to 7.00 a.m. - Kakadarathi.
7.00 to 8.30 a.m. Abhisheka and Arathi.
9.00 a.m. to 11.00 a.m. : Bhajans by devotees from Maharashtra.
11.00 a.m. to 12.00 p.m. : Japanushtan by all the Devotees.
12.00 Noon: Ashthavadhana Seva ,Maha Mangalarathi.
5.30 to 5.55 p.m.: Japanushtan by all the Devotees
6.00 to 6.45 p.m : Sri Vishnu Sahasranaama Parayana
7.00 p.m. 'Sri madbhagavatha' in Telugu by Sri Raghunatha Reddy
7.45 p.m. Arathi, Maha mangalarathi & Shejarathi.
ALL ARE REQUESTED TO ATTEND

Wednesday, April 22, 2009

Founder's Day, Chaitra Bahula Dwadashi. 22-4-09

Founder's Day


Sri G. Venkannaiah's Jayanthi

Poojya Sri G. Venkannaiah (1883-1969), had a vision of Sri Brahmachaithanya Maharaj who called him to Gondavale. Venkannaiah who had neither seen nor heard of Sri Brahmachaithanya Maharaj or Gondavale, wondered how to reach him. However, it was Maharaj's Grace which made him meet a Yogi, Sri Rangachar, who after a yogic meditation, found out that the saint Sri Venkannaiah met in his vision, was Sri Brahmachaithanya Maharaj of Gondavale.He also told him how to reach it.The two devotees went to Gondavale with in a week.Sri Maharaj had told his desciples there that he was expecting two devotees from a far off place, and he cancelled his scheduled visit to some place on that day to receive the two . Sri G.Venkannaiah, was very happy to meet Sri Maharaj. Next morning he was initiated by Sri Maharaj to Taraka Nama and asked him to do the following:

1) Do namasmarana without break.2) Spread or Propogate Rama-nama.3) Construct a small Mandir (Of Sri Rama) 4) Carry on Upasana.

One month after they returned to Chikkanaayakana halli, Sri G.Venkannaiah received the sad news that Sri Maharaj has left his mortal coil. He went to Gondavale and attended the ceremonies.

As per the order of Sri Maharaj, Sri Venkannaiah was doing Namasmarana and Japanushan, propagating Rama-Nam as much as he could. But as he was in a Government Job, and was transferred to different places, he could not construct the Rama Mandir, earlier. Finally, when he was transferred to Chintamani, he bought a site for the Mandir, and the foundation stone was laid by Sri Kundagol Narayanappa Maharaj, in the year 1939. The marble idols of Sri Brahmachaithanya Maharaj, Sri Ram, Lakshman,Sita Devi and Hanuman, were installed in the Holy presence of Tatya Saheb Ketkar Maharaj, and Kundagol Naryanappa Maharaj on 13th June 1949.
Sri Venkannaiah was a source of inspiration for many devotees. His Jayanthi was celebrated with Japanusthan and a lecture by Sri B. Sree Rama Murthy, and Maha Prasadam.

Wednesday, April 8, 2009

ಜಿ.ಜಯರಾಂ ರವರ ಕವನ


ಶ್ರೀ ರಾಮಶೇಷಯ್ಯ ನವರ ನೂರನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗ ವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಾಮೂಹಿಕ ರಾಮದಾಸೀ ಭಿಕ್ಷದ ನೆನೆಪಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀಜಿ. ಜಯರಾಮ್ ರವರು ರಚಿಸಿದ ಒಂದು ಕವನ.
ರಾಮದಾಸೀ ಭಿಕ್ಷೆ.

ರಾಮದಾಸೀ ಭಿಕ್ಷೆ ಅಂತಿಂತ ಭಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಸ್ವತಃಪರಮಶಿವನು ಬೇಡಿದ ಭಿಕ್ಷೆರಾಮದಾಸರು ಅಂದು ಜೋಳಿಗೆ ಧರಿಸಿರಾಮನಾಮವ ಪಠಿಸಿ ಬೇಡಿದ ಭಿಕ್ಷೆ //೧//
ಪರಮ ಪಾವನ ಭಿಕ್ಷೆ ಪತಿತಪಾವನ ಭಿಕ್ಷೆಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಯು ಸ್ವತಹ ಕರುಣಿಸಿದ ಭಿಕ್ಷೆಪಾಪವೆಲ್ಲವ ತೊಳೆವ ಪದುಮನಾಭನ ಭಿಕ್ಷೆಪಾಮರರಿಗೆ ಇದು ಸ್ವರ್ಗಸುಖದ ಭಿಕ್ಷೆ /೨/
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಜೋಳಿಗೆಪೂಜ್ಯ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವರ ಕೃಪೆಯಿಂಕೂಡಿದ ಜೋಳಿಗೆರಾಮಶೇಷಯ್ಯನವರ ಪಾಲಿಗಿದು ಅಕ್ಷ್ಯದ ಜೋಳಿಗೆಗುರುಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಕೆ ನಾಂದಿಯಾದ ಜೋಳಿಗೆ /೩/
ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರದಂದು ನಗರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿಪೂಜ್ಯ ರಾಮಶೇಷಯ್ಯನವರು ಬೇಡಿದ ಭಿಕ್ಷೆನಗರವಾಸಿ ಜನಕೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಿಕ್ಷೆಯ ನೀಡಿಸದ್ಭಕ್ತರನ್ನಾಗಿಸಿದ ಅಕ್ಷಯ ರಾಮದಾಸೀ ಭಿಕ್ಷೆ /೪/
ಹೆಗಲಲ್ಲಿ ಜೋಳಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಝೇಂಕರಿಪ ತಾಳಕಾಲಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಘಲು ಘಲು ಎಂಬ ಚಂದ ನಿನಾದಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಧ ತಿಲಕ ಮುಖದ ಕಾಂತಿಗೆ ಪ್ರೇರಕವದನದಲಿ ಸಿಹಿನಾಮ ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜಾರಾಮ /೫/
ಹಗಲಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಬರಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ನಾಮಅದ ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯ ಮಾತಿಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಝಂಜಾಟವಿಲ್ಲಬಿಸಿಲಿರಲಿ ಮಳೆಬರಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಅಬ್ಬರವಿರಲಿನಡೆಸಿದರು ರಾಮದಾಸಿ ಭಿಕ್ಷೆ ದಶಕಗಳವರೆಗೆ /೬/
ಮನೆಮನೆಯ ಭಕ್ತರು ದಾರಿಹೋಕರು ಎಲ್ಲಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು ಧನಧಾನ್ಯವನು ಜೋಳಿಗೆಯಲ್ಲಿಪಾದವನು ಮುಟ್ಟಿ ಭಕ್ತಿಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತಲಿಧನ್ಯರಾದೆವು ಎಂದು ಸದಾ ಬಾವಿಸುತಲಿ /೭/
ಈ ಮಹನೀಯರ ಜನ್ಮಶತಾಬ್ಧಿಯ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿಮಾಡುವೆವು ಇಂದು ನಾವುಗಳು ರಾಮದಾಸಿ ಭಿಕ್ಷೆಜಗವೆಲ್ಲ ರಾಮ ಮಯವಾಗಿ ಜನರೆಲ್ಲ ರಾಮನಂತಾಗಿಜಗದಿ ಬಾಳಲಿ ಎನುತ ಬೇಡುವನು ಚೈತನ್ಯ ದಾಸ /೮/

Sunday, April 5, 2009

Sri Ramotsav& 100th birth-day of a Rama Bhaktha100th Birth-day of Rama Bhaktha Poojya Sri B.S. Ramasheshaiah (1909 - 1996)was celebrated in a unique manner, here, at Chintamani Mandir.

Sri Ramasheshaih was a devotee who did Bhajans continuously for hours. He performed Ramadasi Bhiksha, every Thursday. He  used to start his Bhajans at 7-00 am and  with a Big Ramadasi Bag on his shoulder, went round the town collecting the food grains and coins put voluntarily by philanthropists in to his bag. The grains and coins thus collected were used for the up-keep of the Mandir. He did this with a total surrender and a strong dedication.
His Son, Sri B.C. Prasad, Chairman of Chaithanya Projects, a real estate developers and builders, with his children and a large number of relatives and friends went round the streets with Bhajans and did carry out Ramadasi Bhiksha, in memory of his father. It was highly emotional and devotional. The day long celebration was packed with programmes like lectures by Aralu Mallige Parthasarathy, Swami Namadevanada swamiji, and Bhajans by Vinay Bhagavathar and party.
Wednesday, April 1, 2009

ವೈ.ಜಿ.ಗಿರಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ರವರ ರಾಮದಾಸೀ ಭಿಕ್ಷೆ

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸಮರ್ಥ

ರಾಮದಾಸೀ ಭಿಕ್ಷೆ


ರಾಮ ದಾಸೀ ಭಿಕ್ಷೆ - ನಿರುಪಮ //ಪ//ನೇಮದಿ ಗೈದೊಡೆ ದಿಟವು ರಾಮರಕ್ಷೆ //ಅ.ಪ//
ಬನ್ನಿ ಭಕುತರೇ, ಚಿನ್ಮಯ ಮೂರ್ತಿಯ ನನ್ನಿಯಿಂದ ನಾವ್ ನುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡುವ //೧//
ಪತಿತ ಪಾವನನ ದಶರಥ ತನಯನಸತತ ನೆನೆಯಲಿದು ಅನುಪಮ ಸಾಧನ //೨//
ಹೆಗಲಲಿ ಜೋಳಿಗೆ ಕರದಲಿ ತಾಳವುಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಲಭಿಸುವ ಪರಿಕರ//೩//
ಪರಮ ಭಕ್ತಾಗ್ರಣಿ ರಾಮಶೇಷಾರ್ಯರು ಗುರುವಾರದ ದಿನ ನಡೆಸಿದ ಕಾಯಕ //೪//
ಪುಣ್ಯ ದೊರಕಿಸುವ ಪಾಪವ ಕಳೆಯುವ ಧನ್ಯತೆ ನೀಡುವ ನಿರ್ಮಲ ಸೇವೆಯ //೫//
ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ಸದ್ಗುರುವನು ಸ್ಮರಿಸುತ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಪ್ರಸಾದ ಕರುಣಿಸುವ //೬// -----ವೈ.ಜಿ. ಗಿರಿಶಾಸ್ತ್ರಿ.