Tuesday, January 22, 2013

An article on Sri Maharaj, in the monthly "Mallara"ಕೈವಾರದ ನಾರೇಯಣ ಯತಿಗಳ ಆಶ್ರಮದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ದೈವ ಭಕ್ತ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್. ಜಯರಾಮ್ ರವರು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ "ಮಲ್ಲಾರ "ದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬೆರ್ ನ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಕುರಿತ ಲೇಖನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಲೇಖನದ ಕರ್ತೃ ಶ್ರೀ ಆರ್.ಕೆ.ಶರ್ಮ ರವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆ ಲೇಖನದ ನಕಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ  ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.Monday, January 21, 2013

A picture of Poojya Tatya Saheb Ketkar Maharaj with Poojya G.Venkannaiah


ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ತಾತ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ ಕೇತ್ಕರ್ ಮಹಾರಾಜರೊಡನೆ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಿ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ ನವರು 


Wednesday, January 16, 2013

kannada bhajan-by Sri Shankara Shastry

 A Prayer by Late Hari katha Vidwan Sri Shankara Shasstry, which is sung occasionally in the Mandir.
       
       Sri Rama Samarthaಬಾರೋ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ದೇವಾ , ಬಾರೋ ರಾವುಜಿ ಪ್ರಿಯಕುವರಾ।
ಬಾರಿಬಾರಿಗೂ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಡುತಲಿ ಭಕ್ತರ ಪೊರೆಯುವ ಗುರುವಾರ ಬಾ ।

 ನೊಂದೆನೈ ಭವಭಂದನದೊಳುಸಲೆ ಚಂದವೇನು ಕೇಳ್  ನಿರ್ದಯವೋ
ಮಂದ ಭಾಗ್ಯನಾ ಕಾಯೈ ನೀ  ಆಪದ್ಭಾಂಧವನಲ್ಲವೇ ಗುರುವಾರ ಬಾ ।।

ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಸುಂದರ ಪಾದವ ಅಂಬುಜನಾಭನ ಬಿಡದಿರುವೇ
ಕಾಂಬೆಗೆಂದಿಗೊ ನನ್ನನು ಗುರುವರ ಬೆಂಬಿಡಬೇಡವೈ ಕರಮುಗಿವೇ  ।

ಬೇಡುವೆ ವರ ತಾರಕ ಮಂತ್ರವ ನೀಡು ಮರೆಸದೆ ಘನ ಮಹಿಮಾ
ಮಾಡು ಕೃಪೆಯನು ಬಾಲ ಶಂಕರ ಪಾಡಿ ನಲಿಯುವಾ ಗುರುವರ  ಬಾ ।।

Thursday, January 10, 2013

Aradhana of Kundagol Naranappa Maharaj - 8-1-2013


Poojya Sri Kundagol Naranappa Maharaj was an ardent devotee of Sri Brahmachaitanya Maharaj. He had the rare fortune of Sri Maharaj speaking through him in Kannada through Peti sessions. He toured extensively in karanataka, and visited Chintamani several times.
His Aradhana was celebrated on 8th Jan 2013,.

Tuesday, January 8, 2013

Kannada prayers to Sri Maharaj

   ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಕುರಿತು ಸಹಸ್ರಾರು ಭಜನೆಗಳು, ಸ್ತೋತ್ರಗಳು, ಕೀರ್ತನೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಭಕ್ತರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೃತಿಗಳು ರಚನೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಮೊದಲ ರಚನೆ ಶ್ರೀ  ರಾಮ ಮೂರ್ತಿ ರವರಿಂದ .ಎರಡನೆಯ  ಕೃತಿ  ಶ್ರೀ ಗಿರಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ರವರಿಂದ.

Sadguru Shri Brahmachaitanya Maharaja's Aradhana-7-1-2013

Sri Rama Samartha
Sadguru Gondavalekar Brahmachaitanya Maharaja's Aradhana was celebrated all over India by Sri Maharaj's devotees. At Chintamani, Sri Brahmachaitanya Sri Rama Mandir celebrated the Aradhana for seven days and the final day was 7th Jan 2013. On all the days Namasmaran, special poojas, Annadan and music programs were conducted. On the final day, After kakadarathi, Abhishek was made to Sri Guru Padukas, by all the devotees. Later,Pradakshina namaskaras were carried out by hundreds of devotees and thousands were fed with Sri Guru Maha Prasad.  Utsav procession, with Bhajans and Vedic chants,went round the main roads of the surrounding residential area. In the evening children above 5years sang devotional songs, which was pleasant for eyes as well as ears.


Monday, January 7, 2013

Sixth day of Aradhana 6-1-2013

On Sunday, Abhishek was performed to  Sri Bhaktavatsala Sri Ramachandra Murthy in the Dhyana Mandir. Public were allowed to perform Kheera abhishek. More than 3000 devotees, with out distinctions of caste and creed performed  Abhishek with devotion. Later in the evening, with decorations by Rajeev Ashwathanarayan  the black idols looked white.
A music performance by Sri M.S.Phaniraj thrilled the assembled devotees, and made the evening memorable.

Sunday, January 6, 2013

5th day Aradhana 5-1-2013

Taraka Rama nama homa was conducted. In the evening, a music rendering by Smt.Soudamini Venkatesh.

Saturday, January 5, 2013

4th day of Sadguru Aradhana 4-1-2013Ve||br||sri Mankala Harish Sharma gave a scholarly lecture on Sri Chakra.


Friday, January 4, 2013

3rd day of Aradhana - 3-1-2013

Poojya Suddher chaitanya swamiji concluded his specch on "Guru Mahima", on the 3rd day of Aradhana. Music recitals by Mata Mahila Mandali and Pandit Sharan V. Gurjar.

Thursday, January 3, 2013

Aradhana - 2 nd day (2/1/2013)

                                            Pictures from the 2nd day of the Aradhanostsav.

Wednesday, January 2, 2013

First day Of Aradhana -1/1/2013

99th Aradhana Mahotsava of Sadguru Sri Brahamachaitanya  Maharaj started in the Mandir at Chingtamani with the lecture by Poojya Sri Sudheera chaitanya swamiji on "Sdguru Mahima". Then Vaishnavi Mahila Bhajana mandali sang Bhajans. In the evening, there was Flute by Sri Balsai, a well known artist of Chennai.
After Sankashta Ganapathi pooja, a new C.D. "Chitanyopasana", consisting of the upasana system of Chintamani Mandir was released.