Tuesday, February 15, 2011

Shri Maharaja's Jayanthi (15-23-2011)

Sri Brahmachaithanya Maharaja's jayanthi (15-2-2011)
ಈ ದಿನ ( ಮಾಘ ಶುದ್ಧ ದ್ವಾದಶಿ ) ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾರಾಜರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಗುರುಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವರು 
ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತರಾದ ದಿ|| ಶಂಕರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ರಚಿಸಿದ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.


ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ|
ಶ್ರೀ ತುಳಸೀ ಮಣಿಹಾರನೆ ನೀ ಬಾ |
ಗೀತಾಬಾಯ್ ಸುಕುಮಾರನೆ ನೀ ಬಾ |
ಮಾತೃ ವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ನೀ ಬಾ |
ಪ್ರೀತಿಲಿ ಭಕ್ತರ ಪೊರೆವನೆ ನೀ ಬಾ |
ದಯಾಮಯಾ | ದಯಾಮಯಾ ||
ಶಂಕರನುತ ಸದಯ ಪದಯುಗ ನಂಬಿದೆ, ನೀ ಕೊಡು ಅಭಯ |
ಆದರಿಸೈ ಕೃಪೆ  ತೋರುವ ಸಮಯ | ಮುದದಿಂದ ಗೊಂದಾವಲಿ ಪ್ರಿಯ || ಬಾರೋ ||


.

Monday, February 14, 2011

Visit to Malligere(2)-31-1-2011

Malligere is a place sanctified by Shri Brahmachaithanya Maharaj Gondavalekar by Gracing Shri Venkannaiah with His Darshan