Saturday, February 4, 2012

श्री ब्रह्मचैतन्य महाराजांचा अष्टोत्तर

To-day(4-2-2012) is Sri Maharaj's Jayanthi. Let us celebrate it by reading Sri Maharaj's AshtOttara naamaavali.


श्री ब्रह्मचैतन्य महाराजांचा अष्टोत्तर 

श्री राम समर्थ
श्री ब्रह्मचैतन्य महराजाष्टॊत्तर

ॐ ओंकाराय नमः । ॐ निर्विकाराय नमः। ॐ गीता पुत्राय नमः। ॐ गणॆश्वराय नमः। ॐ जनमॊहन सौंदर्यविग्रहाय नमः। ॐ सत्वशालिनॆ नमः। ॐ बाललीला विनॊदाय नमः। ॐ गॊपालाय नमः। ॐ अद्भुतविग्रहाय नमः। ॐ भागीरथी प्राणनाथाय नमः॥ ॐ गॊंदावलि महाप्रभुवॆ नमः। ॐ वॆणीबंधमहानंदाय नमः। ॐ श्रीमंत अभीष्टदायकाय नमः। ॐ गुरुदर्शनाकांक्षिणॆ नमः। ॐ महायॊगिनॆ नमः। ॐ प्रतापाय नमः। ॐ जगदॊध्धारकाय नमः। ॐ क्षॆत्र यात्रा तत्परशीलनॆ नमः। ॐ रामलक्ष्मण सीता मारुती विग्रहार्चकाय नमः। ॐ श्रीमत्तुकाराम शिष्याय नमः।। ॐ गुरुवाज्ञा पालकाय नमः| ॐ गुरॊराशीर्वचन पूर्वक ब्रह्मचैतन्य नामकायनमः। ॐ तीर्थयात्रा विनोदाय नमः। ॐ शांताश्रम गुरुवॆ नमः। ॐ हरयॆ नमः। ॐ प्रॆतजीव प्रदाय नमः। ॐ मातापितृ आनंददायकाय नमः। ॐ आनंददायकाय नमः। ॐ वैभवाय नमः। ॐ शांताय नमः। ॐ कुलकर्णि कुलॊद्भवाय नमः। ॐ अयॊध्या बदरिकाशि नैमिशारण्य वासिनॆ नमः। ॐ नागपाशच्छिदॆनमः। ॐ अग्निभक्षकाय नमः। ॐ मुक्तिदायकाय नमः। ॐ राममहिमात्म संदर्शकायनमः। ॐ कर्णकुंडलदायिनॆनमः। ॐ अग्निमध्यस्थितॊ मूर्ति रक्षकायनमः। ॐ यमुनापतयॆनमः। ॐ श्रीराम स्थापकायनमः।। ॐ त्यागिनॆनमः। ॐ गीतामुक्ति प्रदायकाय नमः। ॐ आनन्दसागरॊद्धाराय नमः। ॐ ब्रह्मानंदार्चिताय नमः। ॐ विभुवॆ नमः। ॐ महाभागवत प्राणाय नमः। ॐ अष्ट सिद्धि नमस्कृताय नमः। ॐ षण्मासनिद्र आनंददायकायनमः। ॐ रामदासस्वरूपिणॆनमः। ॐ प्रॆतसंजीवनकराय नमः।। ॐ निरपॆक्षायिणॆनमः। ॐ निरामयाय नमः। ॐ त्रिविधतापहराय नमः। ॐ ब्रह्मरूपिणॆनमः। ॐ मारुति रूपिणॆनमः। ॐ रामरूपिणॆनमः। ॐ भक्षाक्षयकराय नमः। ॐ अन्नदानिनॆनमः। ॐ महामुनयॆनमः। ॐ वैद्यराजाय नमः॥ ॐ लॊकपूज्याय नमः। ॐ भक्ताभीष्टफलप्रदाय नमः। ॐ अयाचितस्थितयॆ नमः। ॐ संध्याब्रह्म यज्ञॊपदॆशिनॆनमः। ॐ गन्गाजलांतर्गताय नमः। ॐ भक्तॊध्धारतत्पराय नमः। ॐ प्रारब्धरॊगछ्छॆदिनॆ नमः। ॐ स्वप्नदुश्टांतदायकाय नमः। ॐ अश्वजीव प्रदायकाय नमः। ॐ मॊक्षदायनमः। ॐ ईश्वराय नमः। ॐ मृत्यॊमृत्यु स्वरूपाय नमः। ॐ महा रॊग निवारिणॆ नमः। ॐ पतितॊध्धारकाय नमः। ॐ गॊ संरक्ष्काय नमः। ॐ श्रीमतॆ नमः। ॐ शांता पिताय नमः। ॐ अत्च्युताय नमः। ॐ महा पापहराय नमः। ॐ नित्याय नमः। ॐ जानकी मॊक्षदायकाय नमः। ॐ अन्नवृध्धिकराय नमः। ॐ धीराय नमः। ॐ चॊराग्रॆसर पूजिताय नमः। ॐ विश्वरूपिणॆ नमः। ॐ गुरुवर्याय नमः। ॐ गुणाधिकाय नमः। ॐ गर्भिणी रॊग संहारिणॆ नमः। ॐ भक्त संकटनाशनाय नमः। ॐ दॆवाय नमः। ॐ भक्तॊध्धारतत्पराय नमः। ॐ शांताय नमः। ॐ दांताय नमः। ॐ जितक्रॊधाय नमः। ॐ वेदमर्गॊपदॆशकाय नमः। ॐ आनंदाय नमः। ॐ निर्मलाय नमः। ॐ विश्वाय नमः। ॐ प्राज्ञाय नमः।। ॐ धीमतॆ नमः। ॐ निर्गुणाय नमः। ॐ निरहंकाराय नमः। ॐ नित्यसाक्षिणॆ नमः। ॐ निरंजनाय नमः। ॐ रामनाम प्रियाय नमः। चिंतामणी भक्तॊध्धारकाय नमः। ॐ ब्रह्मचैतन्य नामकाय नमः। ॐ सद्गुरवॆ नमः